Go to navigation
Go to Eures homepage

Available jobs in Europe

14.5.2013

Kommunepsykolog

Gausdal kommune

2651 ØSTRE GAUSDAL

Gausdal kommune ligger 20 km nord for Lillehammer og har ca 6.200 innbyggere. www.lillehammer.com. Kommunen er organisert som en tonivåmodell og består av rådmann, to kommunalsjefer og 25 enhetsledere. Kommunen har innført Balansert Målstyring som overordna styringssystem

Kommunepsykolog

100% STILLING SOM KOMMUNEPSYKOLOG.

Området psykisk helse er tilknyttet enhetene rehabilitering/habilitering og barn/familie.

Psykiatritjenesten for voksne i enhet hab/rehab har 6,1 årsverk, mens Helsestasjonen/psykisk helse barn/unge i enheten barn/familie har 5,9 årsverk. Kommunen har tre fastleger med 100% driftshjemler. I tråd med samhandlingsreformen er det etablert regionalt samarbeid og samhandling på flere fagområder og det er et utstrakt samarbeid med andre kommunale tjenester, spesialisthelsetjeneste og kompetansesentrene. Tverrfaglig samarbeid og tidlig innsats er et fokusområde for kommunen.

Vi har 100% nyopprettet stilling som kommunepsykolog.

50% av stillingen knyttes til fagansvar og oppfølging i voksenpsykiatrien i kommunen og 50% knyttes til Familiens Hus/Helsestasjonen og oppgaver ift til barn og unge.

Stillingen vil utarbeides i nært samarbeid med den som ansettes, men aktuelle arbeidsoppgaver vil være:

- faglig ansvar og koordinering i forhold til psykisk helsearbeid i kommunen

- oppfølging av samarbeid internt og eksternt

- utredning (barn/unge), individuelle samtaler og behandling

- familieteam og forebyggende innsats

- deltakelse i planarbeid

Vi ønsker oss en person med:

- relevant erfaring og kompetanse innen utredning og diagnostisering

- engasjement for tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid

- motivasjon for å tilegne seg ny kunnskap og ønske om å videreutvikle gode tjenester til innbyggerne

- fleksibilitet ift arbeidsoppgaver og interesse for å jobbe individ- og systemretta

- gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Vi kan tilby:

Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et godt fagmiljø der samhandling på tvers av faggrenser og bruk av hverandres kompetanse er vektlagt. Psykologfaglig fellesskap med nabokommunene Lillehammer/Øyer og mulighet for ekstern veiledning.

Vi vektlegger gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og evne til å utvikle felles mål og innsats i forhold til nåværende og framtidige utfordringer. Personlig egnethet vil vektlegges. Du bør disponere egen bil i tjenesten.

Fast ansettelse skjer med 6 mnd prøvetid, for øvrig skjer ansettelse på de vilkår og med de plikter som følger av lov, tariffavtaler og reglementer. Gyldig politiattest ihht Opplæringsloven må fremlegges ved tilsetting.

Nærmere opplysninger gis av enhetsleder for Habilitering/Rehabilitering Eldbjørg Jordhøy på tlf + 47 61224400 eller enhetsleder for Barn og familie Nina Hjelmstad på tlf. + 47 48419030.

Søknadsfrist: 14.06.2013

Søknadsskjema kan fåes tilsendt ved henvendelse til kommunens servicetorg eller lastes ned fra våre internettsider; gausdal.kommune.no

Søknaden sendes Gausdal kommune, serviceenheten, 2651 Østre Gausdal eller sendes elektronisk til: postmottak@gausdal.kommune.no

Gausdal kommune praktiserer meroffentlighet. Ønske om konfidensiell behandling av søknad må grunngis særskilt


Search for job
Directorate of labour in Iceland
Intercultural Centre
Multicultural Centre
Euraxess Iceland - Get direct access

News & announcements

7. May 2015

Ertu a­ flytja til Noregs, Danmerkur e­a SvÝ■jˇ­ar ?

Norræna félagið í samstarfi við Halló Norðurlönd og EURES - evrópska vinnumiðlun standa fyrir upplýsingafundum um flutning til Noregs, Svíþjóðar og Danmerkur.

16. March 2015

Hefur ■˙ ßhuga ß a­ starfa Ý Noregi ?

EURES evrópsk vinnumiðlun í Noregi í samstarfi við EURES á Íslandi stendur fyrir starfakynningu mánudaginn 23. mars 2015 frá kl. 15:00 - 20:00 í fundarsal á jarðhæð Centerhotel Plaza við Aðalstræti 4.


Unemployment

DateMaleFemaleTotal
25 November 20107.9076.01913.926

A specific proviso must be made in the evaluation of the unemployment rate, for example, about 20% included in the number of these figures are receiving part-time benefits.

Confirmation of job search
Unemployment benefits information
Forms and applications
 

Focus on

EURES helps German jobseekers find new opportunities in the Swiss countryside

Many vacancies in the tourism sector go unfulfilled each year ľ hence a new cooperation allowing German jobseekers to meet potential employers, with the help of EURES.
Text last edited on: 12/2010

EURES Estonia - forming partnerships to protect the rights of jobseekers

EURES Estonia and NGO MT▄ Living for Tomorrow have partnered up to protect mobile jobseekers against fraudulent and abusive employers.
Text last edited on: 11/2010

How language learning can lead to new opportunities

An ongoing cooperation between EURES in the Swedish-speaking ┼land Islands and a Germany-based language school is allowing skilled, unemployed German jobseekers to gain practical experience in a beautiful location.
Text last edited on: 11/2010

Control panel

Decrease text size Increase text size Visually impaired mode
┴ Ýslensku